Ilustrácia na obálku knihy Peter Pavlac HRY

Autorom som bol oslovený s požiadavkou na návrh obálky knihy zbierky jeho divadelných hier. Použil som techniku ručne rezaného linorytu s dodatočnými úpravami v počítači.